KURSY JĘZYKA POLSKIEGO Regulamin

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH 

SpeakPOLISH & SpeakLANGUAGES Center

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nauka w szkole SpeakPOLISH & SpeakLANGUAGES Center odbywa się:

– w grupach;

– indywidualnie.

  2. Zapisu na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Szkoły lub bezpośrednio w jednym z biur Szkoły. Płatność jest potwierdzeniem, a zarazem zgodą na warunki przedstawione w regulaminie Szkoły.

3. Formularz rejestracyjny stanowi podstawę do sporządzenia Umowy o naukę.

4.Opłatę za naukę należy wnieść w formie przelewu środków na konto bankowe Szkoły lub w gotówce w jednym z biur Szkoły lub poprzez system PayPal (należy uwzględnić opłatę dla systemu PayPal). Inne metody płatności nie są akceptowane.

5. Aby zapisać się na kursy na poziomie A2, B1, B2, C1 Uczestnik kursu jest zobowiązany do napisania testu lub/i wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem (podczas zajęć konwersacyjnych).

6. Informacja o rozpoczęciu kursu jest przekazywana uczniom na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika kursu podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do pięciu dni przed dniem rozpoczęcia kursu. W razie wskazania nieprawidłowych danych kontaktowych Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za opuszczenie zajęć przez uczestnika.

7. Grupa składa się średnio z 10 osób.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i zaproponowania zajęć w innej grupie o tym samym poziomie nauki, jeśli liczba uczestników w grupie będzie wynosić mniej niż 4 osoby.

9. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nauczyciela w czasie nauki.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia kursu z maksymalnie czternastodniowym opóźnieniem.

11. Kurs kończy się testem weryfikującym. Pozytywny wynik kwalifikuje ucznia do następnego poziomu.

12. W razie jakichkolwiek życzeń lub uwag odnośnie organizacji zajęć, należy zwracać się do swojego nauczyciela, do sekretariatu Szkoły lub do dyrekcji.

13. Poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych (numeru/numerów telefonu, adresu poczty elektronicznej) Uczestnik kursu wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji informacyjno-organizacyjnej (SMS, e-mail).

14. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i filmów wykonanych podczas zajęć w celach marketingowych.

15. Szkoła wysyła dokumenty w ciągu miesiąca, po wcześniejszej akceptacji wersji próbnej dokumentów.

16. Termin wydania dokumentów na kursy zawodowe nie jest zależny od szkoły.

17. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pandemią COVID.

CENA 

 1. Cena kursu obejmuje:

– zajęcia;

– książkę lub e-book oraz materiały dodatkowe wykorzystywane w czasie zajęć;

– test kwalifikacyjny po zakończeniu kursu;

– certyfikat ukończenia kursu;

– Program kulturalny 

– Konsultacje z nauczycielem

 1. Cena kursu nie ulegnie zmianie podczas kursu.
 2. Sposoby wniesienia opłaty:

a) za pomocą przedpłaty za cały kurs;

b) w dwóch ratach za kurs semestralny (w przypadku braku konieczności rejestracji dokumentów w celu uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt): 

 • I rata (550 zł) podczas rejestracji;
 • II rata do końca drugiego miesiąca nauki

c) w trzech ratach za kurs roczny (w przypadku braku konieczności rejestracji dokumentów w celu uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt): 

 • I rata (550 zł) podczas rejestracji;
 • II rata do końca drugiego miesiąca nauki
 • III rata do końca piątego miesiąca nauki
 1. Dla Uczestników kursu, którzy dołączają do grup podczas nauki, jest stosowany indywidualny system płatności.
 2. Płatności można dokonać:
 • gotówką (w biurze szkoły)
 • przy pomocy PayPal https://www.paypal.me/SpeakPOLISH (Proszę doliczyć opłatę dla PayPal)
 • przelewem na konto bankowe:

SpeakPOLISH – Polish Language Center

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko!

Przelewy w złotówkach:

Bank Millennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
(IBAN) PL97 1160 2202 0000 0004 8893 8325
(SWIFT) BIGBPLPW

Przelewy międzynarodowe (inne waluty):

THE CURRENCY CLOUD LIMITED
(IBAN) GB76TCCL04140493346862
(SWIFT) TCCLGB3L

NIEOBECNOŚĆ

 1. Szkoła nie zwraca żadnych opłat za nieobecności.
 2. Jeśli Uczestnik kursu nie poinformuje o ewentualnym spóźnieniu lub jeśli Uczestnicy nie pojawią się przez 15 minut nauczyciel ma prawo zakończyć zajęcia (w takiej sytuacji nie ma możliwości odrobienia zajęć).
 3. Po 8 nieuzasadnionych nieobecnościach uczeń może zostać usunięty z grupy.
 4. Jeśli zajęcia zostały odwołane z powodu problemów szkoły (choroba nauczyciela, problemy techniczne itp.), Szkoła organizuje zmianę lub odkłada zajęcia na inny termin, który jest odpowiedni dla wszystkich uczestników kursu.
 5. Studenci, którzy nie ukończyli kursu, nie uzyskają certyfikatu ukończenia.

REZYGNACJA

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: manager@polishlanguage.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu student otrzymuje pełny zwrot kosztów.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub do tygodnia po jego rozpoczęciu, Uczestnik kursu otrzymuje zwrot kwoty pomniejszonej o zadatek. Zadatek nie podlega zwrotowi w tym okresie.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie dłuższym niż tydzień po rozpoczęciu kursu opłata nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku kursów intensywnych (dwutygodniowych) w związku z wcześniejszą rezerwacją w grupie – zwrot kosztów kursu jest niemożliwy
 6. Obywatele krajów, w których obowiązuje system bezwizowy co do wjazdu na terytorium Polski lub Uczestnicy, którzy znajdują się już na terenie Polski, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa w kursie, na podstawie którego mogą uzyskać wizę lub kartę pobytu (zezwolenie na pobyt), a następnie zrezygnowali z udziału w kursie, opłata za kurs nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku, gdy Uczestnik nie otrzyma wizy (wiza D numer 11), która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę, Szkoła zwróci kwotę zapłaconą za kurs (100%) ale tylko wtedy, gdy uczeń prawidłowo złożył wniosek o wizę D numer 11 i wybierając przyczynę przyjazdu w formularzu do ambasady wybrał INNE – OTHER  (wiza D11) zamiast STUDY (wiza studencka). Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy (wiza D numer 11).
 8. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn 8, 9 i 10 (przyczyną jest brak zakwaterowania na minimum 6 miesięcy). Student może odwołać się przesyłając fakturę potwierdzającą opłacony pobyt na minimum 6 miesięcy.
 9. Uczestnik aplikujący o wydanie wizy ma do dyspozycji 60 dni na otrzymanie wizy (w razie konieczności termin ten można wydłużyć). Ponadto uczestnik może zmienić datę rozpoczęcia kursu tylko jeden raz. W przypadku naruszenia powyższych zasad kwota zapłacona za kurs nie podlega zwrotowi.
 10. Uczestnik kursu, który otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w kursie a następnie zrezygnował z udziału w kursie nie może ubiegać się o zwrot.
 11. Przed uiszczeniem opłaty za kurs wizowy zalecamy kontakt z ambasadą i weryfikację sytuacji pandemicznej.
 12. Rezygnacja z kursu zakupionego w ramach promocji po specjalnej cenie i zwrot opłaty za naukę nie są możliwe.
 13. O rozwiązaniu Umowy uczestnik musi powiadomić administrację szkolną na piśmie.
 14. W przypadku rezygnacji z kursu od kwoty zwrotu odjęte zostaną poniesione przez Szkołę koszta wysyłki dokumentów (jeżeli dokumenty były wysyłane pocztą).
 15. Szkoła wysyła dokumenty (na terenie Polski) tylko do paczkomatów InPost, a za granicę przy pomocy Poczty Polskiej lub firmą kurierską.
 16. Koszt rezerwacji noclegu w One World Hostel jest bezzwrotna.
 17. Zwrot jest możliwy tylko w formie przelewu bankowego i dokonywany jest w ciągu 90 dni.

Dane firmy:

Karolina Malik

ul. Pilotów 28/4 31-462 Kraków

NIP 9452141293

REGON 367758770

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image